Strona główna

Powstanie Kliniki Geriatrii poprzedziło utworzenie Zakładu Geriatrii Klinicznej w maju 2002 r. Zakład Geriatrii usytuowany został na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, przy ulicy W. Oczki 4. Obowiązki Kierownika Kliniki pełni dr n. med. Katarzyna Broczek