Jesteś tutaj

Badania naukowe

Powoli rozbudowujemy bazę badawczą. Posiadamy: spirometr, pulsoksymetr, tester siły mięśniowej MikroFET, przenośny aparat EKG.

Współpracujemy z międzynarodowym  Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie w realizacji prowadzonych przez te Instytuty następujących programów badawczych:

  1. Genetyczne i środowiskowe czynniki długowieczności polskich stulatków.
  2. Międzynarodowego programu: „Genetics of Healthy Aging”.
  3. Polsenior – aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce.

W ramach grantu promotorskiego oceniamy zależność między stężeniami aktywnych metabolitów witaminy D a parathormonem u różnych wiekowo grup osób w wieku podeszłym.

Badamy:

  • wpływ rehabilitacji oddechowej na stan czynnościowy układu oddechowego osób w wieku podeszłym przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych;
  • wpływ leczenia farmakologicznego na zaburzenia równowagi, siłę mięśniową i częstość upadków u pacjentów w wieku podeszłym;
  • wpływ leczenia usprawniającego na poziom odczuwanego bólu oraz sprawność fizyczna, umysłową i stan psychiczny u osób powyżej 65. roku życia.

Dotychczasowe wyniki prac wykonanych w Zakładzie i Klinice Geriatrii opublikowaliśmy w 33 artykułach oraz przedstawiliśmy na 23 zjazdach i sympozjach naukowych. Jesteśmy autorami 10 rozdziałów w książkach medycznych, redaktorem książki poświęconej wybranym zagadnieniom geriatrycznym.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni zostali wyróżnieni następującymi nagrodami: 
1 osoba –  zespołową nagrodą Ministra Zdrowia, III stopnia nagrodą Rektora oraz nagrodą Polskiego Towarzystwa Ftyzjoterapeutycznego; 1 osoba – I stopnia nagrodą Rektora. 
Jedna osoba uzyskała stopień dr n. medycznych.