Jesteś tutaj

Skład osobowy

Kierownik:
p.o. dr n. med. Katarzyna Broczek

Profesor:

Prof. dr hab. med. Krzysztof Galus

Adiunkci:
dr n.med. Katarzyna Broczek, dr n.med. Elżbieta Kozak-Szkopek

Asystent:
dr n.med. Małgorzorzata Kupisz-Urbańska

W ciągu dwóch pierwszych lat Zakład składał się z 2 pracowników. Kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. med. Krzysztof Galus, który akademickie i medyczne wykształcenie zawodowe uzyskał w I Klinice Chorób Wewnętrznych, w Klinice Nefrologicznej i Instytucie Transplantologii naszej Uczelni, pod bezpośrednim kierownictwem Profesora Tadeusza Orłowskiego, który był promotorem jego rozprawy doktorskiej i opiekunem pracy habilitacyjnej.

Drugim pracownikiem Zakładu była dr Katarzyna Broczek, specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii,  która w ciągu 2 lat pracy w Zakładzie uzyskała stopień dr n. medycznych i mianowana została na stanowisko adiunkta. Wcześniej pracowała w  Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii naszej Uczelni pod kierunkiem prof. dr. hab. Wacława Droszcza.

W trzecim roku funkcjonowania Zakładu przyjęta została do pracy na stanowisko asystenta dr Małgorzata Kupisz-Urbańska, która jednocześnie rozpoczęła specjalizowanie się w chorobach wewnętrznych, co miało umożliwić jej w przyszłości uzyskanie specjalizacji w dziedzinie geriatrii.

Dalszym wzmocnieniem składu osobowego Zakładu było zatrudnienie w roku 2006, na stanowisku adiunkta dr n. med. Elżbiety Kozak-Szkopek, specjalisty chorób wewnętrznych i geriatrii, która przeszła do nas z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Lublinie.