• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Kontakt

Klinika Geriatrii
Wydział Nauki o Zdrowiu

Tel.: (0-22) 622 96 80; (0-22) 622 96 82
Faks: (0-22) 622 96 82
klinikageriatrii@wum.edu.pl

Kampus Lindleya
Oczki 4
02-007 Warszawa

MAPA DOJAZDU DO KLINIKI

Mapa: