• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dydaktyka

Głównym zadaniem Zakładu, a później Kliniki było i jest, nauczanie przedmiotu geriatria studentów III roku na kierunku Pielęgniarstwo oraz studentów studiów niestacjonarnych.
Program nauczania składa się z 30 godzin wykładów oraz z 40 godzin ćwiczeń seminaryjnych i przy łóżku pacjenta w wieku podeszłym, podczas których obok klasycznego badania lekarskiego, wykonujemy testy wchodzące w skład kompleksowej oceny geriatrycznej, ustalamy rozpoznanie wstępne, uczymy umiejętności formułowania najkorzystniejszych zaleceń pielęgnacyjnych dotyczących stanu chorobowego oraz postępowania profilaktycznego. Ten sposób prowadzenia ćwiczeń ma również na celu przybliżanie i wyjaśnianie działań lekarskich podczas wykonywania usług medycznych, w których nieodłączny jest udział pielęgniarek.

Bardzo dużą uwagę podczas tych ćwiczeń poświęcamy promowaniu progeriatrycznego stosunku do pacjentów w wieku podeszłym, nabywania umiejętności współpracy z pacjentem, zdobywania jego zaufania i wiary w nasze postępowanie terapeutyczne.

Od początku istnienia Zakładu, dwukrotnie w ciągu roku organizujemy ogólnopolskie kursy obowiązkowe dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie geriatrii, które prowadzone są w naszej sali seminaryjnej wyposażonej w niezbędny sprzęt audiowizualny.

Ćwiczenia z geriatrii w Warszawie prowadzone są w 3 ośrodkach:

  • Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Dom Pracownika Służby Zdrowia, przy ul. Elekcyjnej 37;
  • Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. E. Bojanowskiego, przy ul. Dobrogniewa 6;
  • Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Korotyńskiego 10.

W tych Zakładach stworzono nam bardzo dobre warunki do ćwiczeń,  niewątpliwie korzystnie wpływające na ich jakość i wyniki. Stosunki z personelem Zakładów układają się nam bardzo dobrze, odnosimy wrażenie, że są zadowoleni ze współpracy z nami. Bardzo jesteśmy wdzięczni tym Zakładom za świadczoną nam pomoc.

Posiadanie klinicznego oddziału geriatrycznego, bądź oddziału chorób wewnętrznych i geriatrii, było pragnieniem nie tylko Władz WNoZ i nas, pracowników Zakładu Geriatrii, ale również Władz naszej Uczelni. Dlatego z zadowoleniem przyjęto propozycję Szpitala Wolskiego w Warszawie, utworzenia w nim Kliniki Geriatrii. We wrześniu 2006 roku powołano Klinikę Geriatrii Wydziału Nauki o Zdrowiu, a jej siedzibą miał być Szpital Wolski. Niestety, z przyczyn niezależnych od naszej Uczelni oraz Władz Szpitala, Oddziału Geriatrycznego nie ma do tej pory, i wygląda na to, że nie powstanie. Uruchomiony Oddział spełniałby nie tylko zadania dydaktyczne i lecznicze, ale jako jedyny w Warszawie i w województwie mazowieckim, byłby akredytowanym ośrodkiem kształcenia specjalistów w dziedzinie geriatrii. Mamy nadzieję, że znalezienie lokalizacji dla Kliniki jest tylko kwestią czasu.